fbpx

MindFit – Bachelor i Afspænding og psykomotorisk terapi

Steen W. Elkjær-Christensen

MindFit bygger på simple teknikker og redskaber, der hurtigt går ind og nedsætter stresstilstande i krop og sind.

Jeg har valgt at specialisere mig i afspænding og psykomotorisk terapi, ved at tage en 3½ års sundhedsfaglig bachelor uddannelse på fuld tid, ved VIA University Randers.

 

MindFit – Ro og hvile, er lige så vigtigt som aktivitet.

Det er rigtig at aktivitet er vigtig og kan gøre rigtig meget godt for os som menneske. Dog er det sådan at ro og hvile er lige så vigtig. Desværre ser vi efterhånden rigtig mange mennesker der har rigtigt svært ved at finde ro og hvile af forskellige årsager. Denne mangel slider rigtig hårdt på vores krop og psyke.

MindFit bygger på sundhedsfaglig anerkendt psykomotorisk terapi, som indeholder samtale teknikker, øvelser, afspændingsbehandling. Der udover har jeg, på baggrund af studie i forsknings materiale, udviklet massageformer der på forskellige måder aktivere sanseceller som gennem særlige nervebaner, nedsætter stress i hjernen, som der af nedsætter spændingsniveauet i kroppens muskler.

 

Jeg er Privat praktiserende Psykomotorisk terapeut
Professions bachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik
( Bachelor of Relaxation and Psychomotor Therapy )

 

 • Uddannet ved VIA University College i Randers
  Helhedsorienteret kropsterapeut og behandler, fysisk, psykisk og socialt
 • Speciale fag ved Fysio- og Ergo terapeut uddannelsen, Odense

  

MindFit bygger på det hele menneske

MindFit arbejder ud fra tanken om at krop og psyke hænger sammen. Hver enkelt klient og session tilrettelægges individuelt,
som kan bl.a. indeholde; samtale, afspændingsbehandling eller massage samt små psykomotoriske øvelser.
Behandlingerne tilrettelægges efter dine behov og din situation, med stor respekt for hvor du er.

MindFit - Psykomotorisk terapeut, afspændings terapeut, professions bachelor Steen

MindFit kan hjælpe dig med følgende:

 • Hvis du er stresset
 • Hvis du har søvnbesvær
 • Hvis du har koncentrationsbesvær
 • Hvis du har tankemylder
 • Hvis du har hovedpine eller ondt flere steder i kroppen
 • Hvis du har depression eller angst
 • Hvis du har senfølger af overgreb
 • Spændinger der nedsætter flowet i kroppen

 

Kernekompetencer

 • Psykomotorisk afspændingsbehandling
 • Mindfulness og Awareness
 • Er uddannet Mindfulness træner
 • Taktil-massage
 • Speciale i hovedpine og søvn
 • Coaching og samtaleterapi
 • Ergonomisk vejledning og forebyggelse af fysisk og psykisk ubalance
 • Supervision efter voldsomme oplevelser
 • Kursus i cupping massage
 • Har kursus i “Fascia i bevægelse” ved Hilde Gudding
 • Har kursus i “Sunde fødder” ved Lotte Paarup
 • Arbejde med sen-hjerneskadede

 

Erfaring

 • Behandler, Munkebjerg SPA v. Munkebjerg Hotel, Vejle
 • Udbyder personlig massage eller afspænding på Simens Wind Power i Brande
 • Kropsterapeutiskarbejde med flygtninge. Børn og unge, pædagogisk- og afspændende massage
 • Har erfaring med relations arbejde med hjerneskadede
 • Underviser individuel og grupper i afspænding og bevægelighed
 • Effektivt mod bl.a. hovedpine, stress, søvnproblemer, angst, kroniske spændinger m.m.
 • “Micro-yoga” psykomotoriske basis øvelser
 • Erfaring med taktil-massage
 • Erfaring med træning af kropsbevidsthed og grounding
  Psykomotorisk afspændingsbehandling
 • Holdundervisning i bl.a.: mindfulness, sunde fødder, qi gong, afspænding og fascia i bevægelse
 • Klienter i privat praksis med div. Udfordringer, som f.eks. søvn, stress, alvorlige hovedpiner, forebyggelse af tilbagefald i stress, spændinger i arme, ryg, bækken og ben, føleforstyrrelser, angst, PTSD, depression, nedsat sexlyst, uro i kroppen, senfølger af overgreb
 • Erfaring med alle aldersgrupper

Har derudover også en stor erfaring i at tage ud til mine klienter, hjemme som på virksomhed, hvis man har et lokale til rådighed der.

 • Uddannet Proffesionsbachelor Psykomotorisk Terapeut DAP
 • Medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter
 • Praksis-tovholder for Psykomotorisk netværk, Mental sundhed Jylland/Fyn

Hvad er en psykomotorisk afspændings terapeut?

Det er den eneste bacheloruddannelse der hele vejen i gennem, vægter krop-psyke sammenhæng, både fysisk, psykisk og socialt.

Et helt andet billede er, at uddannelsen er 9 gange længere, end en massør, og er mellem en fysioterapeutisk og en psykologisk tilgang. Opleves som blid og rolig, når vi følger kroppens anatomiske detaljer og tilpasser de anvendte teknikker til dig.

Uddannelsen er adgangsgivende for flere uddannelser på universitetet.

 

MindFit ligger vægt på

 • At styrke dine ressourcer
 • At udvikle dit potentiale
 • At alt foregår indenfor dine grænser, da det er den hurtigste måde til få det bedre.

At tage udgangspunkt i dig og din situation. At arbejde med stor respekt for der, hvor du er. At skabe tid, rum og ro til fordybelse og nærvær. At arbejde med stor forståelse for, at krop og psyke hænger sammen.

Med en avanceret kropsterapeutisk tilgang kan jeg være med til at løse knuden op og udvikle dit potentiale.